Pontje Steur • Schuren en lakken

Pontje Steur in onderhoud

Pontje Steur op de wal voor winteronderhoud

Over het Steurgat ten zuiden van Werkendam vaart ‘Pontje Steur’, van de Draepkilweg naar ‘t Kooike en de Noordwaard. Pontje Steur is een gemotoriseerde kabelpont en is een aangename passage voor wandelaars en fietsers. Het Steurgat staat via de sluis bij Werkendam in verbinding met de Nieuwe Merwede en loopt langs de oostzijde van de Biesbosch via de kreek Spijkerboor naar de Amer en via de Ruigt naar het midden van de Biesbosch.

De schippers van Pontje Steur varen niet alleen het pontje, maar vertellen ook graag van de mooie omgeving of wijzen de weg. Nu in het voorjaar nemen de schippers staalborstels, schuurpapier en de lak ter hand om Pontje Steur klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Vanzelfsprekend krijgt ook de motor onderhoud. Al zal het vooralsnog een paar maanden wachten zijn vanwege de Corona-crisis, rustig werkend ziet het pontje er straks boven en onder water weer keurig uit.

Onderhoud van het pontje, boven en onder water
Pontje Steur vers in de lak

BinnenvaartPolitieReglement

Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

A Typen schepen

In dit reglement wordt verstaan onder:

14°. veerpont: schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij devaarweg wordt overgestoken, en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt;

Artikel 6.23. Vaarregels voor veerponten

  • 1 Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.

  • 2 Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van een groot schip.

  • Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont.

Voor verdere informatie: zie BPR en RPR

Geef een reactie