Duif bij Pontje Steur

Scharrelende duif

Heeft zomaar heel de middag rond lopen scharrelen bij de veerstoep van Pontje Steur aan de rand van de Brabantse Biesbosch, deze duif. Blijkbaar is de vogel gewend aan mensen, zo dichtbij als ik deze gevleugelde vriend op de gevoelige plaat vast kon leggen. Het wil vast iets zeggen dat de vogel geringd is, er svitaal en gezond uitziet en donkerrode poten heeft. Mogelijk bezig met een wedstrijd, vliegend naar huis? Maar het heeft ook veel geregend deze dagen. De duif zocht daarop een redelijk droge plek onder de zitbank bij de veerstoep van Pontje Steur.

Symboliek van de duif

Duiven hebben een symbolische waarde. Als weergave van hoop en vrede, van liefde en van rouw. Het Bijbelse verhaal van Noach vertelt van een Duif die aan komt vliegen met een olijftak. In de Evangeliën komt de Geest van God aanwaaien als een duif. In de Griekse mythologie gaat de duif gepaard met liefde en troost.

Apfrodite

Ze bewoog zich voort in een wagen die gevormd was uit een enorme parelschelp en voortgetrokken werd door sneeuwwitte duiven. De duif was haar meest geliefde vogel, maar ook de mus was aan haar gewijd en onder de planten de mirte, de roos en de appel.

Duivensoorten in Nederland

Kenmerkend is dat duiven melk geven, zowel de mannetjes als de vrouwtjes produceren duivenmelker achter hun kop in de krop onder het verendek. Wereldwijd bestaan er voor zover geteld 353 verschillende soorten duiven, dat is een aanzienlijk aantal. De meeste soorten komen voor in de tropen, in Nederland gaat men uit van vijf in de vrije natuur levende duivensoorten, waarvan de Stadsduif de meest bekende is. Andere in Nederland voorkomende soorten zijn de Houtduif, de Holenduif, de Zomertortel de Turkse Tortel. De Stadsduif vertrouwd geraakt aan mensen en drukte zou het meest lijken op de Rotsduif.

Stadsduif of Rotsduif
Duif met een slak in de snavel

Schuilende duif

Duif
Duif schuilend voor de regen

Duiven herkennen

Waar de Koekoek roept

Geef een reactie