Boordbibliotheek

Vaarwijzers voor De Noordzeekust en Het Deltagebied.

Zeekaart NV Charts/Atlas NL2 Waddenzee (2017)
Zeekaart NV Charts/Atlas NL3 IJsselmeer (2016)
Stroomatlas Hydrografisch Bureau
Getijdentabellen
Declinatietabellen
Spelen met de zon/astronavigatie
Vaargids Nederlandse en Belgische Kust
Vaarwijzer Nederlandse Kust
Vaarwijzer Deltagebied
Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee
Vaarwijzer voor de Engelse Oost- en Zuidkust
Komna’s Havnlods (Deens)
ANWB Waterkaart 1 Friesland
ANWB Waterkaart 2 Noord Groningen
ANWB Waterkaart 5 Kop van Overijssel
ANWB Wateratlas Staande Mastroute
ANWB Wateralmanak 1 Binnenvaartpolitiereglement
ANWB Wateralmanak 2 (2018)
Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (INT)

Over de middernachtzon 

Klik op foto
Sluit Menu