Kasteel Radboud Medemblik

Kasteel Medemblik

Kasteel Radboud is een kasteel dat dateert uit 1288. Het is de enig overgebleven Westfriese dwangburcht van Floris de Vijfde. Burchten als deze moesten opstanden van de West-Friezen tegen het Hollands bestuur voorkomen, vandaar de benaming dwangburchten. Een andere dwangburcht zou bij Warmenhuizen hebben gestaan, en nog eens drie rondom Alkmaar. Kasteel Medemblik is de resterende van vijf.

West-Friezen en Graven van Holland

De West-Friezen waren als het ware de Vikingen van de lage landen. Die van bemoeienis van buitenaf niets moesten hebben. De West-Friezen wisten hun belangen georganiseerd te verdedigen tegen indringers van buiten de eigen gelederen. Daar liepen de Hollanders dus tegenaan, in dat leefgebied dat tegenwoordig deel is van de provincie Noord Holland. De Hollanders kampten letterlijk en figuurlijk met een boerenopstand. Waar Floris V het niet bij wilde laten. Een akkoord met de Kennemers bracht een relatieve rust, maar de relatie met de West-Friezen bleef gespannen. Mede vanwege de veldslag waarbij de vader van Floris V, graaf Willem II was gesneuveld. Floris was toen twee. De honger naar macht, maar ook de wraak op de West-Friezen zal voor Floris V een onderhuidse drijfveer zijn geweest. De burchten fungeerden daarbij als uiting van macht en gezag, vesting en uitvalsbasis.

Kasteel Radboud Medemblik
Kasteel Radboud Medemblik

Radboud en Rembrandt

Kasteel Medemblik wordt ook Kasteel Radboud genoemd, omdat het volgens de legende zou zijn gebouwd op de funderingen van de burcht van koning Radboud van de Friezen, die volgens de dichterlijke beschrijvingen van ene Cornelius Aurelius in Medemblik zijn koninklijke woonstede zou hebben gehad. Op 4 september 1939 werd Rembrandts schilderij De Nachtwacht hier tijdelijk in veiligheid gebracht, voordat het historische kunstwerk in mei 1940 naar een bunker in de duinen bij Castricum werd overgebracht.

Kasteel Radboud Medemblik
Kasteel Radboud Medemblik
Kasteel Medemblik
Kasteel Medemblik

BRON:Canon van Nederland

ZIE OOK:Nieuwe Hollandse Waterlinie

Geef een reactie