Hoge waterstand • Dijkverbeteringen

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De gekanaliseerde rivieren Mark en Dintel zijn zowel vaarwater, maar tegelijk vervullen zij een taak in de waterhuishouding rondom woonplaatsen Drimmelen, Oosterhout, Breda en Etten-Leur. Evenals voor de landerijen en bedrijventerreinen rond Terheijden, Zevenbergen, Standdaarbuiten, Oudenbosch en Steenbergen. Het overvloedige hemelwater wordt door de Mark en Dintel gespuid in het Volkerak, de voormalige zeearm die gebruikt kan worden als waterberging voor de Grote Rivieren. Waarvoor Dijkverbeteringen nodig zijn, volgens het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Dijkverbetering

Evenals langs de Grote Rivieren van ons land worden ook de Haagse Beemden bij Prinsenbeek ingericht als waterberging, mochten de Mark en Dintel buiten de oevers treden. Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vergelijkbaar met de waterbergingen langs de Waal en de Lek en in de Brabantse Biesbosch maar niet minder noodzakelijk. Om overvloedig water in Mark en Dintel binnen de perken te houden wordt er aan dijkverhoging en dijkversterking gedaan. Ook worden er uiterwaarden geschikt gemaakt als waterberging.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dakverhoging langs de oevers van de Mark en de Dintel, hier bij Terheijden

Dijkverhoging

De dijkverbeteringen omvatten ook wateren als de Donge bij Oosterhout, de Vliet bij Oudenbosch langs de oevers van de Amer, al met al onder de noemer van het zogenoemde Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook in de Mark bij Terheijden. Zo is er in het najaar begonnen met het werk langs de oevers van de Mark bij Terheijden. Ongetwijfeld met wat hinder en nadelige gevolgen voor de bewoners aan het water. Vandaag, Eerste Kerstdag 2023 is het hoog water op verschillende plaatsen in het land. Zo ook in de Mark bij Terheijden.

Duidelijk is op de bijgevoegde foto’s te zien dat de dijk langs de huizen is verhoogd. Van ons camerastandpunt gezien van ‘straathoogte’ naar ‘vensterbankhoogte’. De dijkverbeteringen zijn zichtbaar niet voor niets.

Dijkverbeteringen bij Terheijden
Hoge waterstand in de Mark, hier bij Terheijden
Veerstoep Markpontje bij Terheijden
Veerstoep Markpontje bij Terheijden

Dit bericht heeft één reactie

  1. Henk50

    Duidelijk dat het nodig was; mooi met de foto’s erbij! Ik ken deze plek vanwege ‘het pontje’. Hier (Zuid-Holland) valt me vooral op hoe nat de dijken zijn: verzadigd van water.

Geef een reactie