Haarlem • Downies & Brownies

Schagchelstraat 26 Haarlem

Een gebouw waar historie is geschreven, aan de Schagchelstraat van Haarlem, gelegen als het ware tussen de straten van het wereldberoemde Monopolie-spel. De Barteljorisstraat, Zijlstraat en de Grote- en Kleine Houtstraat allemaal op loopafstand. In de negentiende eeuw fungeerde het gebouw als een groothandel voor groente en fruit. De dubbele deuren gaven gelegenheid om producten af en aan te voeren. In 1887 nam het Leger des Heils het gebouw in gebruik tot allerlei doeleinden. Tegenwoordig is er een filiaal van Downies & Brownies gevestigd. Waar je een heerlijke maaltijd kunt genieten.

Leger des Heils korpsgebouw

Vandaar dat er aan de Schagchelstraat historie is geschreven. In 1887 werd namelijk het Leger des Heils in Nederland, in Amsterdam gevestigd, overgewaaid vanuit London waar The Salvation Army onder aanvoering van William Booth enerzijds bewonderd maar ook bekritiseerd werd. Maar hoe dan ook sloeg de boodschap en missie van het Leger des Heils aan, en zo kwam het dat al in datzelfde jaar 1887 het Leger des Heils zich vestigde in de Haarlemse Schagchelstraat.

De voormalige groothandel in groente en fruit werd de zaal waar heilssoldaten en belangstellenden de samenkomsten hielden, waar sociale en maatschappelijk initiatieven werden ondernomen, en waar aan de christelijke Boodschap hart en hand werd gegeven. Begin twintigste eeuw was er ook de Kweekschool voor mannelijke kadetten van het Leger des Heils gevestigd. De dames werden destijds opgeleid in Amsterdam.

Voormalig korpsgebouw Leger des Heils, nu Downies & Brownies
Het voormalige korpsgebouw van het Leger des Heils in Haarlem, nu een filiaal van Downies & Brownies

De tijden veranderen, de boodschap blijft

Nog altijd is het Leger des Heils actief in het Haarlemse, maar vanwege de behoefte aan een meer eigentijdse locatie werd er in juni 2011 afstand genomen van de Schagchelstraat. Waarna er een filiaal van Downies & Brownies is gevestigd. Waarmee de vergelijking gemaakt kan worden dat het gebouw gelegenheid blijft bieden om gericht te zijn op het welzijn van mensen. Want ieder mens telt. Waarmee raakvlakken met de missie van het Leger des Heils. De open deuren beelden prachtig uit.

Downies & Brownies

Wij bewaren bijzondere herinneringen aan het voormalige korpsgebouw aan de Schagchelstraat. We hebben er gewoond en gewerkt, vele mensen leren kennen, lief en leed gedeeld, ervaringen opgedaan. Ons woonhuis was waar eens de onderkomens waren gevestigd voor de kadetten, de heilsofficieren in opleiding. Hoe bijzonder  om er weer te zijn, en daar een hapje te eten. Waar velen gedurende meer dan een eeuw hun woorden van ‘ja’ en ‘amen’ hebben gegeven, afscheid hebben genomen van geliefden. Historie is er geschreven. Maar ook nu troffen we er mensen aan, die er met hart en ziel voor gaan.

Downies & Brownies Schagchelstraat 26 Haarlem
Interieur Downies & Brownies aan de Schagchelstraat 26 te Haarlem
Downies & Brownies
Open keuken Downies & Brownies

Boodschap bij Downies & Brownies

Downies & Brownies
Boodschap bij Downies & Brownies

Geef een reactie