Delfland • Foppenplas & Bommeer

De Bommeer

In het Delfland, zo ongeveer in de driehoek Vlaardingen, Maassluis en Schipluiden en halverwege de Boonervliet ligt een klein meertje met de naam De Bommeer. Het meertje bestaat al honderden jaren, in een ver verleden Boumare genoemd, maar de oorsprong is onduidelijk. De vlieten zoals de Noordvliet, de Zuidvliet en de Boonervliet zouden aangelegd zijn in de veertiende eeuw, in 1380, maar al voor die tijd zou het meertje er hebben gelegen.

Jachthuis Bommeer
Jachthaven bij het Bommeer

De Foppenplas

In de jaren negentig is de Foppenpolder deels geïnundeerd, onder water gezet om te gaan fungeren als waterberging. Toen al! Vanwege de glastuinbouw in het Westland is het grondoppervlak waarin hemelwater opgenomen kan worden verkleind. Bebouwing en bestrating hebben daaraan ook een bijdrage geleverd. De ontstane Foppenplas is aangelegd als waterbuffer om te voorkomen dat de vlieten buiten hun oevers zouden treden bij veel neerslag, maar bij droogte om te voorkomen dat het grondwaterpeil zakt. Waarbij de Foppenplas ook mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling en als recreatiegebied, als aanvulling en tot ontlasting van de kwetsbare vlietlanden, oevers en rietkragen.

Inundatie Foppenpolder
Inundatie Foppenpolder
Inundatie Foppenpolder
Inundatie Foppenpolder
Inundatie Foppenpolder
Inundatie Foppenpolder

Het Bommeer, vaak ook genoemd De Bommeer, is een klein rond meertje dat al bestond in de Middeleeuwen, voordat de drie Vlieten werden gegraven (14e eeuw). Het werd toen ‘Boumare’ genoemd. Op de kaart van Kruikius (1712) staat het meertje getekend met een smalle doorgang naar de in 1380 gegraven Boonervliet.

Bron: Cultuurhistorie Midden-Delfland

De Bommeer

Op vrijwel alle oude landkaarten van het Delfland is er een plasje te zien grenzend aan de Boonervliet en de Aalkeet-Buitenpolder. Al vaker heb ik mij trachten te verdiepen in de oorsprong van de naam De Bommeer, maar nergens heb ik de herkomst van de naam nog kunnen vinden. Hooguit een verwijzing naar een kreek die hier ooit gelopen zou hebben, en waar dit watertje achter een begroeid eilandje een restant van zou zijn. Het aardige is dat ik op de Bommeer heb leren zeilen. Ook op de Vlieten, maar voor de inundatie van de Foppenplas was de Bommeer het enige ‘ruime water’ in het Delfland.

Kreek bij de Bommeer langs drassig weidegebied
Dit dijkje vormt de afscheiding tussen een kreek bij De Bommeer en het drassige weidegebied van de Aalkeet-Buitenpolder
Kreek bij de Bommeer
Kreek bij de Bommeer

In de huidige tijd zijn de oevers van De Bommeer versterkt tegen afkalving. Zomaar met de neus in het riet aanleggen is er niet meer bij. Daarbij is De Bommeer helemaal toegankelijk geworden, met veerpont De Kwakel, en langs het aangelegde fietspad waarlangs ook gewandeld kan worden. Eerlijk is eerlijk, lang was De Bommeer slechts te bereiken met een bootje of door de weilanden. Het heeft daarmee wel aan charme verloren.

Midden Delfland
Midden Delfland
De Bommeer
Hier lagen in verleden tijd de jachtjes met de neus in het riet aan De Bommeer

Lees hier meer

Geef een reactie