Loxodrome koersen (16)

Loxodrome koersen (koersen 0° of 180°) ofwel Noord-Zuid o.a.

De afstanden over de meridianen in boogminuten komen overeen met de afstanden in Zeemijlen: Meridianen maken deel uit van Grootcirkels. Ook op de Equator ofwel de Evenaar als zijnde een Grootcirkel komen boogminuten en Zeemijlen overeen. Koersende langs andere parallellen gaat dit niet op. Hoe dichter bij de Polen of hoe verder bij de Equator verwijderd op een oost-westelijke koers of andersom, hoe meer booggraden er worden gepasseerd. Daarom worden op de Zeekaarten de afstanden in Zeemijlen afgemeten langs de staande kaartrand, ofwel gemeten langs een meridiaan.

Verheid berekenen over meridianen (Noord-Zuid-koersen e.o.)

V = (Δ bA° – bB°) * 60

Loxodrome koersen (koersen 90° of 270°) ofwel Oost-West o.a.

Van de parallellen is alleen de Evenaar ofwel de Equator een Grootcirkel. Alle andere parallellen die ‘parallel’ aan de Evenaar lopen zijn korter ofwel kleiner van omtrek rond de aarde. Aan de Noordpool en de Zuidpool in principe geminimaliseerd tot een ‘stip’ of een ‘punt’. Op de Polen van de Aardbol komen immers alle Meridianen samen. Aan de Evenaar liggen de Meridianen verder van elkaar af. Dit betekent dat op een Oost-Westelijke koers of andersom zowel op het Noordelijk- als op het Zuidelijk Halfrond de Verheid ofwel de Afgelegde Afstand in Zeemijlen niet gelijk opgaan met het aantal afgelegde – / af te leggen boogminuten. De berekening is betrekkelijk eenvoudig: Verheid in Zeemijlen = Het verschil in booggraden * Cosinus breedtegraad * 60 minuten. Op korte afstanden is de formule Verheid in Zeemijlen = Verschil in Boogminuten * Cosinus breedtegraad. Wellicht overbodig maar ter toelichting: de Cosinus van een hoek = de Aanliggende zijde / Schuine  zijde.

Verheid berekenen over parallellen (Oost-West-koersen e.o.)

V =   (Δ lA +/- lB) * cos b° * 60

(Δ lA +/- lB) = V / cos b° * 60

Loxodrome koers anders dan NZ of OW

Wanneer er voortdurend eenzelfde kompaskoers wordt aangehouden anders dan NZ of OW met voortdurend dezelfde booghoek met de Meridianen, zal dit resulteren in een spiraalvormige koerslijn uitlopend in een spiraal welke uitloopt op een pool, in een steeds kleiner wordende kring.

Klik op afbeelding en ga naar Astronomische Navigatie

Geef een antwoord