Lokale Uurhoek (13)

Local Hour Angle, Lokale Uurhoek

Stel, we bevinden ons volgens de Dead Reckoning DR op 52° Noord en 25° West. De Aardse Projectie van de zon verplaatst zich met een snelheid van 15° per uur ofwel 1° per vier minuten over het aardoppervlak. Om vanaf de 0° Meridiaan van Greenwich de 25°e breedtegraad te bereiken heeft de aarde 25° maal 4 minuten nodig. De ‘Tijdsvereffening’ achterwege latend vind de Transit om 13.40 GMT plaats boven de meridiaan van 25° West.

Op de meridiaan van 20° West vind de Transit om om 13.20 GMT plaats, 20° maal 4 minuten na 12.00 GMT. Op de meridiaan van 30° West culmineert de zon op 14.00 GMT. De meridianen zijn te beschouwen als ‘Lokale Uurhoeken’ afgekort LHA, Local Hour Angle.

Samengevat:

13.20 GMT Transit 20° West
13.40 GMT Transit 25° West
14.00 GMT Transit 30° West

Daarbij geldt:

De Ware Peiling van AW naar AP 13.20 GMT verloopt langs een Grootcirkel, niet zijnde een meridiaan, een booggraad meet 60 Zeemijl.
De Ware Peiling van AW naar AP 13.40 GMT verloopt langs een Grootcirkel, een meridiaan waarop iedere booggraad 60 Zeemijlen bevat.
De Ware Peiling van AW naar AP 14.00 GMT verloopt langs een Grootcirkel, niet zijnde een meridiaan, een booggraad meet 60 Zeemijl.

Bij de bepaling van de Middagbreedte in ° tijdens een Transit (zonsdoorgang) is uitgelegd dat de de Zenithoogte Zd ° bepalend is voor de breedte waarop de Aangenomen Waarnemer zich bevindt. En dat de Aangenomen Waarnemer en de Aardse Projectie van het hemellichaam zich op dezelfde meridiaan, dus op dezelfde Grootcirkel bevinden. Dit laatste gaat ook op voor andere zonswaarnemingen.

Grootcirkel en Hoogtekromme

De Aangenomen Waarnemer en de Aardse Projectie van het hemellichaam bevinden zich op dezelfde Grootcirkel. Waarbij de Normaal van de AW het Middelpunt van de aarde snijdt en gericht is op het Zenit van de AW. De aangenomen Waarnemer meet een zonshoogte Ho °, waaruit volgt: 90° – Ho ° = Zd ° waaruit de boogafstand van een Aangenomen Waarnemer tot de Aardse Projectie van het hemellichaam is te berekenen. De Hoogtekromme is daarin het deel van de Hoogteparallel in de nabijheid van het Meest Waarschijnlijke standpunt of de Dead Reckoning DR.

Zonwaarneming voor, op en na transit
Klik op afbeelding en ga naar Astronomische Navigatie

Geef een antwoord