Grootcirkel verheid (17)

Grootcirkelvaren

De aarde is bolvormig, waarbij de meridianen vanaf de Evenaar tot aan de Polen steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Wanneer er een willekeurige koers wordt uitgelegd, waarbij de booghoek met de te passeren meridianen voortdurend gelijk zou blijven, dan zou dit betekenen dat de koers een spiraalvormige route zou afleggen over de aardbol. Ter illustratie: stel dat er van een willekeurige positie op de Evenaar een eindeloze koers ingezet zou worden van 80°, dan zal de koers een spiraalvormige lijn tonen met meerdere omcirkelingen van de aardbol steeds dichter rondom de Noordpool. Bij een koers van bijvoorbeeld 100° evenzo richting de Zuidpool.

Wanneer een rechte koerslijn op een zeekaart in Mercatorprojectie uitgezet zou worden leidt dit tot een grotere Verheid. Koersende langs een Grootcirkel kan de te varen afstand worden verkort. Over korte afstanden is het voordeel van varen langs een  Grootcirkel nihil, maar bij grote Verheden zoals bij het oversteken van een oceaan kan de reis van A naar B beduidend korter worden, door het varen langs een Grootcirkel. Om dit te realiseren vaart men dus niet aanhoudend een vaste koers, maar wordt regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks of na een vooraf berekend aantal Zeemijlen tijdens de reis een aantal maal de koers een aantal graden verlegd om de afstand tussen twee posities te bekorten.

Verheid langs een Grootcirkel berekenen

cos Vgrc = sin bA° * sin bB° + cos bA° * cos bB° * Δl AB°

cos Vgrc = cos (90°- APn°)*(90°- BPn°) + sin (90°- APn°) * sin (90°-BPn°) * Δl AB°

Klik op afbeelding en ga naar Astronomische Navigatie

Geef een antwoord