Aardse Projectie (11)

Aardse Projectie

Stel: je weet zeker zich te bevinden op het Noordelijk Halfrond en boven de Kreeftskeerkring, je ziet de zon recht in het zuiden, meet de zonshoogte, past het sommetje toe van 90° minus de zonshoogte en verrekend de Declinatie en als op een presenteerblaadje is daar de Middagbreedte. Maar laten we eens wat dieper op de materie ingaan.

Of je bent er zeker van op het zuidelijk halfrond te zijn, neemt de zon rond het middaguur in het noorden waar, we weten ook zuidelijk van de Kreeftskeerkring te zijn, ruim zuidelijker dan 23°. Het is 23 maart en lezen in de tabel de Declinatie af van 1°03’ Noord die we verrekenen in de formule AW bˆ = 90ˆ – Hoˆ – 1°03’ waar onze Middagbreedte uitkomt.

Aardse Projectie met Hoogteparallel, Aangenomen waarnemers en hun Zenit
De Ware Peiling op de Aardse Projectie van de zon

Hoogteparallel

In de tekening hierboven zien we in het midden van de cirkel de Aardse Projectie AP van de zon op het aardoppervlak aangegeven door de rode lijn. Deze rode lijn loopt denkbeeldig door het middelpunt MP van de aarde. De Aardse Projectie AP ligt op het snijvlak met het aardoppervlak.

De cirkel waarop de Aangenomen Waarnemers zich bevinden is een Kleincirkel en wordt genoemd de ‘Hoogteparallel’. Aangenomen Waarnemer 1 meet daarbij een bepaalde Zonshoogte Ho °, en bevindt zich op een bepaalde meridiaan, waarvan het vlak van deze Grootcirkel het Middelpunt van de aarde snijdt. Maar alle Aangenomen Waarnemers nemen de zon waar onder dezelfde Zonshoogte Ho °. Alle Aangenomen Waarnemers bevinden zich tot dezelfde afstand tot de Aardse Projectie AP van de zon. Maar de Aangenomen Waarnemers hebben wel allen hun eigen Zenit.

Grootcirkels

Zoals Aangenomen Waarnemer 1 zich op een meridiaan (een Grootcirkel) bevindt, zo bevinden AW 2, AW 3, AW 4, enzovoort zich eveneens ieder op eigen Grootcirkels. De lijn van een Aangenomen Waarnemer tot de Aardse Projectie van het hemellichaam is een deel van een Grootcirkel. Van Grootcirkels weten we dat hun vlak het Middelpunt van de aarde snijden. En dat de afstanden die Grootcirkels volgen in booggraden zijn weer te geven. Daarbij: de afstand van de Aangenomen Waarnemers op de Hoogteparallel tot de Aardse Projectie van het hemellichaam zijn allen gelijk.

Maar wat is nu het aardige? Met iedere ons bekende Aardse Projectie van een hemellichaam zoals de zon en de sterren hebben we een markering om op te peilen! Geografische Posities (Aardse Projecties) die we kunnen opmaken uit Greenwich Mean Time en de Declinatie van de zon op de betreffende dag. Gelegen op dezelfde Grootcirkel als onszelf, wanneer we de hoogte Ho ° van dat betreffende hemellichaam meten.

Klik op afbeelding en ga naar Astronomische Navigatie

Geef een antwoord