Boeken, Kaarten & Instrumenten

Vaarwijzer IJsselmeer, Michiel Scholtes
Vaarwijzer Waddenzee, Jan Heuff
Vaarwijzer Deltagebied, Olav Cox / Erna Vader
Vaarwijzer Noordzeekust, Michiel Scholtes
Vaarwijzer Scandinavië, René Vleut

Waterstanden & Stromen
Nederlandse kust Dienst der Hydrografie
NV Charts NL2 Waddenzee, analoog en digitaal
NV Charts NL3 IJsselmeer, analoog en digitaal

ANWB Waterkaart 1 Friesland
ANWB Waterkaart 2 Noord-Groningen
ANWB Waterkaart 5 Overijssel & Gelderse IJssel Noord

ANWB Wateralmanak 1 Reglementen
ANWB Wateralmanak 2 Vaargegevens Nederland & België
Vaarwijzer voor de Engelse Oost- en Zuidkust, Gerhard Mattioli
De aanloop van de Nederlandse – en Belgische kust in zwaar weer, Zeilen
Komna’s Havnlods (Deens)

Marifonie voor de Watersport
Leidraad voor Kajuitjachtzeilers
Leidraad voor Zeilers

Navigatie

Kaartpasser
Parallelliniaal
Calculator met gradenfunctie
Astronomische Navigatie voor zeilers, Mary Blyth
Spelen met de zon, Toni Rietveld & Heleen Wortelboer

Ga naar ‘rijk uitgeruste Hurley 800
Klik op afbeelding en ga naar Waarnemen & Zichtbaarheid