ms Simmerwille

Rondvaartboot Simmerwille

Rondvaartboot ms Simmerwille, voorheen evangelisatieschip Febe
ms Febe, evangelisatieschip van het Leger des Heils, op de foto is nog de roef op het achterschip aanwezig uit de tijd dat het nog een vrachtschip was.

Over de honderd jaar oud, rondvaartboot Simmerwille uit Joure. Gebouwd in 1916 op de Groningse scheepswerf Botje-Ensing & Co voor industrieel Botje (familie van?) voor het vervoer van vaten lijnolie, waarbij het vrachtscheepje de naam Swastika meekreeg. Sinds de Tweede Wereldoorlog een beladen begrip, maar oorspronkelijk betekent Swastika ‘Gelukkig Welzijn’. Op zeker moment kwam er meer olietransport over de weg dan over het water, waarmee de Swastika werkloos voor de wal kwam te liggen. De eigenaar van het oliebootje, dhr. Botje, besloot daarop het vrachtschip om te laten bouwen tot privé motorjacht.

Citaat uit de laatste toespraak van William Booth, de Stichter van The Salvation Army.

Andere tijden braken aan in 1930, toen het pleziervaartuig ingezet ging worden als missieschip van het Leger des Heils onder de naam Febe. Er bestaan meerdere oude foto’s waarop de Febe te zien is in verschillende plaatsen van het land, maar vooral in de noordelijke provincies is de Febe door het Leger des Heils ingezet voor de evangelisatiecampagnes, welke tot 1959 plaatsvonden.

Als evangelisatieschip ‘Febe’

In het Bijbelboek Romeinen 16 vers 1 en 2 schrijft de apostel Paulus ‘Ik beveel u Febe aan …’ en even verder ‘sta haar bij want ze is velen tot steun geweest, ook mij’. Een Bijbeltekst die geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, de apostel Paulus beveelt Febe aan vanwege haar bewezen waarde in de geloofsgemeenschappen in de eerste eeuw van de christelijke jaartelling. Nu zijn schepen per definitie ‘vrouwelijk’ en op een zeker moment is de ‘Febe’ aanbevolen om in het bijzonder het geestelijk werk’ in de noordelijke provincies van ons land te ondersteunen. En dat heeft een uitwerking gehad.

Rondvaartboot ms Simmerwille, van oorsprong een vrachtvaarder

Uit betrouwbare bronnen

Zo voer de ‘Febe’ de route langs de Drentse Hoofdvaart met de nodige bruggen. En zo ontstond er ergens in de jaren dertig van de vorige eeuw een gesprek tussen een bemanningslid van de ‘Febe’ en de brugwachter in een Drents dorp. De brugwachter beklaagde zich dat de kerk van zijn dorp leegliep en dat de preken van de dominee ergens ‘leeg’ waren. Nu was het zo dat wanneer de ‘Febe’ ergens aanmeerde om een evangelisatiecampagne te houden dat er tevoren overleg was met de ‘notabelen’ van dorp of stad. Met de burgemeester, en met de dominee. En zo kwam het dat er een ontmoeting was tussen de evangelisten van de ‘Febe’ en de dominee van de ‘leeglopende kerk’. De dominee wond er geen doekjes om. Wat de heilssoldaten van de ‘Febe’ verkondigden, die theologie strookte niet met zijn opvattingen. Maar hoe dan ook, ook dominee zat in de evangelisatietent van het Leger des Heils waar de heilsofficieren in opleiding blijmoedig en vrijmoedig van hun geloof getuigden. Een jaar later lag de ‘Febe’ opnieuw voor de brug van het bewuste dorp. Waarbij de brugwachter er vol van was: de dominee was anders gaan preken en de kerkbanken waren weer vol. Er was iets losgemaakt in dat veendorp aan de Drentse Hoofdvaart.

Evenwichtstoornis

Een meer nautische anekdote en ook uit betrouwbare bron is de volgende: de Flevopolders waren nog niet aangelegd, en Elburg lag direct aan het open water van het IJsselmeer. Ook in Elburg was er een tent-evangelisatiesamenkomst gehouden voor de Elburgse bevolking. Na het afbreken van de tent en het inklappen van alle stoelen werd de vracht aan boord van de ‘Febe’ gebracht. De volgende bestemming zou zijn Lemmer, ook gelegen aan het IJsselmeer. Normaliter werden de houten klapstoelen en het zware tentdoek onder in het schip geborgen, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Dus werd alle vracht op het bovendek gelegd. Dan bleef er beneden wat ruimte, dachten de goedbedoelende maar niet nautisch onderlegde matrozen. En zo vertrok de ‘Febe’ uit Elburg om het ruime water te kiezen. De ‘Febe’ begon op de golven gevaarlijk te rollen, het water spoelde door de gangboorden, zo sterk dat de ‘gezagvoerder’ het niet langer aandurfde om verder te varen. Een paar uur later lag de ‘Febe’ weer in Elburg. Van het bovendek af werd er naar beneden gesjouwd met klapstoelen en tentdoek …

Verder als rondvaartboot

Na de verkoop van de Febe door het Leger des Heils werd de naam gewijzigd in Elma, waarbij zij voortaan ingezet zal gaan worden als rondvaartboot, aanvankelijk vanuit Sneek. Een korte tijd Heeft zij nog vanuit Drachten rondvaarten gedaan onder de naam Harmonie, maar sinds 1968 draagt zij de naam Simmerwille met als thuishaven Joure, en als eigenaar dhr. Piet Brouwer die gezien de foto’s de oude dame met rijke historie zorgvuldg onderhoud.

bron:www.rondvaartbedrijfbrouwer.nl

Technische gegevens

ms Simmerwille, Joure
ex Swastika
ex Febe
ex Elma
ex Harmonie
23,13 x 5,30 x 1,20m
175 passagiers
Motor 150 pk Mercedes
Bouwjaar 1916
Scheepsbouwer Botje & Ensing, Groningen

Geef een reactie

Sluit Menu