Navigeren met beschikbare middelen

Bij het navigeren, het zich begeven over het water, is alle beschikbare informatie helpend bij het varen van A naar B. Het kompas duidt de voorliggende koers en de peilingen aan, het log geeft de afgelegde afstand weer en de vaart door het water, de dieptemeter geeft aan hoeveel water er staat. Het zijn de elementaire instrumenten voor navigatie op ruim water. In combinatie met een zeekaart, passer en potlood zijn daarmee positie en afstand in beginsel te bepalen. Elektronica als GPS, plotter en digitale kaarten zijn daarbij geperfectioneerde instrumenten met een nauwkeurigere en inzichtelijkere weergave van de actuele situatie. Waarbij het één het andere niet vervangt of overbodig maakt maar alle instrumenten zijn aanvullend op elkaar.

Philips MK9 GPS en Yeasu FTM 2002 VHF

GPS (navigator) en VHF (marifoon) droog en zeevast geplaatst.

Silva stuurkompas

Stuurkompas van het fabrikaat Silva. De drie ‘zeilstrepen’ zijn behulpzaam om het kompas vanuit verschillende inzichten af te lezen. Voor het varen in het donker is het kompas voorzien van verlichting.

Incastec log

Log van het merk Incastec, een digitaal log dat de afgelegde afstand in Zeemijlen en de vaart door het water in Knopen aangeeft.

Nasa Clipper dieptemeter

Nasa Clipper dieptemeter.

Deze dieptemeter werkt volgens het principe van het echolood. Op de onderzijde, het vlak van de boot is een ‘echosounder’ gemonteerd welke een radiogolf naar de bodem van het water zend. Deze radiogolf wordt daarop weer teruggekaatst van de waterbodem, en deze radiopuls wordt weer opgevangen door de ‘echosounder’. De radiopuls beweegt zich met een vaste snelheid door jet water, het tijdverschil tussen ‘zenden’ en ‘ontvangen’ wordt omgezet in een gemeten diepte, af te lezen op het scherm. Er zijn de keuzeinstellingen van diepten in meters of in voeten, ook is er een dieptealarm in te stellen en is er een indicatie van dieptetoename of – afname. Bij nacht kan het scherm worden verlicht.

Global Postion System

Philips MK9 GPS

Een GPS die al heel wat jaren meegaat, de Philips MK9 GPS. Deze GPS is van 1997 dus de ‘Roll Over’ van 2000 heeft wel sporen nagelaten, de aanduiding van de datum is sindsdien niet meer correct. Maar het overige is het navigatiehulpmiddel functioneel: weergave van positie in coördinaten, koers over de grond, vaart over de grond, afstand tot waypoint, verwachte tijd van aankomst. Verder ankeralarm, koersalarm, aankomstalarm. Kortom, de meest elementaïre informatie beschikbaar.

Philips MK9 GPS welke informatie verstrekt aangaande positie, snelheid, koers, afstand en tijd.

Zeekaarten

Aan boord zijn er de nodige zee- en waterkaarten. Waterdiepten en betonde vaargebieden, herkenningspunten aan de wal, windrozen en coördinatenstelcel, zomaar een greep uit de schat aan informatie van de kaarten. Wij varen op kaarten van de Hydrografische Dienst en van NV-Verlag in papieren en digitale versies.

Freiberger sextant

Alhoewel wij in principe kunnen volstaan met de beginselen van de kustnavigatie, waarbij er wel perioden kunnen zijn van afwezigheid van ‘landzicht’ of ‘bebakening’ en we gebruik maken van het Global Position System is het een uitdaging om de plaatsbepaling met de sextant op basis van zon en sterren te begrijpen en eigen te maken. Een uitleg van de astronomische navigatie is hier te vinden. Voor meer gedetailleerde foto’s van een Freiberger sextant klik hier. Een uitleg over het gebruik van de sextant in de kustnavigatie is hier te vinden.

Professioneel Freiberger extant bekend staande om de nauwkeurigheid en degelijkheid.

Astronomische navigatie

Kustnavigatie

Terug naar Watersport

Canvas

Dekbeslag

Electra

Interieur

Kombuis

Motor

Romp

Stuurautomaat

Tuigage

Veiligheid

Verbeteringen

Sluit Menu