Vergane Glorie

Ver gaande en Vergane glorie

Een ‘Colin Archer-achtig’ zeiljacht, in ieder geval een ‘dubbelender’ ofwel een ‘spitsgat’ S-spant met lange doorlopende kiel en een aangehangen roer.

Zeiljachten gefotografeerd op de eilandengroep Azoren in de Atlantische Oceaan: boven een stalen S-spant welke zo te zien zorgvuldig wordt onderhouden om met vertrouwen de wereldzeeëen te bezeilen. Heel anders gesteld is het met de houten S-spant hieronder, alles duidt erop dat deze klassieker in een hoek van de haven tegen een muur is gezet, wachtende op wat er komen gaat. Denkbaar is dat het jachtje jarenlang onbeheerd in de haven van Horta zal hebben gelegen, en dat, toen het langzaam aan begon vol te lopen vanwege lekkage boven en onder de waterlijn, de havenautoriteiten het geborgen hebben om het ‘tot nader order te stallen’ op het haventerrein. Hoogstwaarschijnlijk zal het jachtje vroeg of laat tot kachelhout worden gemaakt. Voorlopig wachtend op de rechtmatige eigenaar. Al zal het in haar glorietijden een pracht zal geweest, deze mooigelijnde klassieker.

Laten we het noemen een achtergelaten houten kajuitzeiljacht met een S-spant met doorgestoken roer. Daarnaast een kimkieler geschikt om droog te vallen op getijdewater of zoals hier neergezet te worden zonder verdere ondersteuning.

Geef een reactie

Sluit Menu