Prinses Margrietkanaal

Prinses Margrietkanaal

We zijn in Sneek aangekomen, daar aangekomen via de Jonkers- of Helomavoart, een klein stukje van de voormalige rivier de Tjonger, de Pier Cristiaanssleat, het Tjeukemeer, de Follegasloot, het Prinses Margrietkanaal langs het Koevordermeer en de Houkesleat. Rond het Tjeukemeer wat mooie plekjes met molens en boerderijen, veel uitgestrekt grasland maar op het Prinses Margrietkanaal ook grote scheepvaart. Begrijpelijk, want dit vaarwater is een belangrijke verbinding tussen Groningen en de rest van Nederland. Levert soms ook mooie plaatjes op, de passerende binnenvaart.

De Mr.C. Linthorst Homansluis

Helomavoart

De Mr. C. Linthorst Homansluis ligt vrijwel naast de Driewegsluis gelegen op de splitsing Bovenlinde, Benedenlinde en de Jonkers- of Helomavoart. In 1774 heeft de familie Heloma deze vaart aangelegd om de riviertjes Tjonger en Linde met elkaar te verbinden omwille van de aanvoer van turf uit Drenthe en Overijssel. Dezelfde familie Heloma zou ook de Driewegsluis hebben bekostigd, wat genoeg zegt over de invloed en het vermogen van deze familie. Wat de Driewegsluis betreft: aan de zijde van de Helomavoart is er één toegang tot de sluiskolk met sluisdeuren, aan de zijde van de Linde zijn er twee uitgangen, leidende naar de Weeribben-wieden of naar Drenthe. De modernere Mr. C. Linthorst Homansluis heeft inmiddels de functie van de Driewegsluis overgenomen, maar de oude sluis is een bezoekje waard.

Molen aan de Pier Christaanssleat
Bed & Breakfast in de bocht van de voormalige rivier de Tjonger en de Pier Christiaanssleat.
Friese landbouw aan weerszijde van het Prinses Margrietkanaal.
Beunschip Driuwpolle in de Pier Cristiaanssleat, voorzien van twee stutbalken en een dragline aan dek. De stuurhut is flink omhoog geplaatst maar het misstaat niet op deze oude binnenvaarder.

Prinses Margrietkanaal

De vaarroute door Friesland voor de beroepsvaart van Lemmer naar Delfzijl, overgaande in het Groningse Van Starckenborgkanaal en het Eemskanaal. Vanwege de beroepsvaart met vooral wanneer zij leeg zijn een aanzienlijke dode hoek waarmee kleine schepen uit het zicht zijn is het belangrijk de rechter oever aan te houden en regelmatig achterom te kijken. De vaarsnelheid van de beroepsvaart ligt beduidend hoger, en met wind dwarsop zullen lege binnenschepen voortdurend ‘opsturen’ waarmee zij meer breedte nodig hebben tijdens de vaart. Laveren is voor zeilboten op het Prinses Margrietkanaal niet toegestaan, maar wanneer de wind gunstig is mag er op trajecten worden gezeild, mits de motor startklaar. Het Prinses Margrietkanaal loopt ook door een aantal Friese Meren heen, daar wordt de route aangegeven met de gebruikelijke betonning. Er zijn een aantal bruggen over het kanaal en ook een spoorbrug, de ervaring leert dat deze bruggen vlot en regelmatig worden bediend, ook voor de pleziervaart.

Binnenvaarttanker Europe 3 op het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg. In deze situatie is er vrij veel ruimte, wij zien de stuurhut van het binnenvaartschip dus kunnen zij ook ons zien. Onderschat niet de dode hoek waarin je als klein schip uit het zicht raakt en de vaarsnelheid van de beroepsvaart.
Wordt op het Prinses Margrietkanaal opgelopen door de lege binnenvaarder Gabriela. Geeft niets, ruimte genoeg, al wordt het voor de pleziervaart die rechter wal houd vrij smal. Wees ook alert op de zuigende werking van vooral beladen binnenvaartschepen.
Het Prinses Margrietkanaal waar beroepsvaart en pleziervaart dicht bij elkaar varen.
Prinses Margrietkanaal, dwars door het Friese land.
En dan is het weer rustig op het Prinses Margrietkanaal. Op een paar plezierbootjes na dan. We zijn vlak bij Sneek.

Deze post heeft een reactie

  1. Ja,dat is een stukje drukker.
    Ma

Geef een reactie

Sluit Menu