Havendag 2

Stavoren, Johan Frisosluis

Landschap en duurzaamheid staan bij provincie Fryslân hoog in het vaandel. De nieuwe Johan Frisosluis bij Stavoren is daar een mooi voorbeeld: anders dan gebruikelijk in de weg- en waterbouw bestaat de zuidelijke schutkolk van de Johan Frisosluis niet uit een vierkante bak met betonnen wanden, maar is de sluis ingericht met glooiende oevers voorzien van rietkragen. Zonnepanelen met een oppervlakte van 150 vierkante meter voorzien in de energiebehoefte van de sluis om de sluisdeuren, de basculebrug en de verlichting te bedienen. De sluis werkt daarmee energieneutraal en kan worden gerekend tot de duurzaamste kunstwerken van Nederland. De zuidelijke sluiskolk van het complex heeft een lengte van 65 meter met een smalste doorvaartbreedte van 7 meter. Op het breedst meet de kolk met schuine zijden 18 meter, bij een variabele diepgang van 2,60 tot 3 meter. Maar ook de noordelijke schutkolk kan worden gebruikt om te schutten van het IJsselmeer naar het Friese land of omgekeerd.

Johan Friso Sluizen Gelegen in de IJsselmeerdijk bij Stavoren tussen het IJsselmeer en het Johan Frisokanaal
De zuidelijke sluiskolk van de Johan Friso Sluizen, deze is natuurlijk aangelegd met zachte groene oevers achter het remmingswerk.
Bedieningstoren van de Johan Friso Sluizen met op het dak zonnepanelen voor de energievoorziening van het sluizencomplex en daaronder een bezoekers- en documentatiecentrum.
De noordelijke en eerst aangelegde schutkolk van de Johan Friso Sluizen.

Stavoren, J.L. Hooglandgemaal

Het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren is, zeker wanneer je vanaf het IJsselmeer uit zuidwestelijke richting komt, duidelijk herkenbaar aan het naar beneden gebogen dak. Feitelijk is het Hooglandgemaal bij Stavoren de vervanger van het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer. Tot 1966 was dit stoomgemaal het belangrijkste gemaal om de Friese boezemwateren en weilanden op peil en droog te houden, naast het spuien door middel van spuisluizen mogelijk bij lage waterstanden in de Waddenzee en het IJsselmeer, maar na de ingebruikneming van het elektrische gemaal bij Stavoren wordt het gemaal bij Lemmer alleen ingezet wanneer hoge waterstanden in het Friese land daar aanleiding toe geven. Het Hooglandgemaal is dan ook sinds 1966 het hoofdgemaal, vanwege haar capaciteit van 7200 kubieke meter per minuut, anders gezegd 120 kubieke meter per seconde die de vier waaierpompen aankunnen, en vanwege de snelle inzetbaarheid. Daar waar het Wouda stoomgemaal een opstarttijd nodig heeft van een aanzienlijk dagdeel, daar is het elektrische gemaal aan het werk met een druk op de knop. Alhoewel het gemaal niet toegankelijk is voor publiek geven de grote ramen wel ruim zicht op de elektromotoren en de vier waaierpompen. En is het stromen van het water zichtbaar door de kanalen aan de IJsselmeerzijde, water afkomstig uit het Johan Frisokanaal landinwaarts.

De uitlaatkanalen van het Hoogland Gemaal bij Stavoren
Één van de vier elektrisch aangedreven pompen van het J.L.  Hoogland Gemaal bij Stavoren, welke het overtollige boezemwater naar het IJsselmeer pompen.
Het J.L. Hoogland Gemaal te Stavoren, vanaf het IJsselmeer duidelijk herkenbaar aan het gebogen dak.

Stavoren, Oude Haven

Een rustige Oude Haven van Stavoren, aangewezen plek voor de Bruine Vloot.
Staverse viskotters in de Oude Haven van Stavoren.

Geef een reactie

Sluit Menu