Gorinchem

Gorinchem

Stadsgezicht en kerktoren van Gorinchem.

Gorinchem is één van de Nederlandse vestingsteden waarvan de vestingmuur vrijwel volledig compleet is. Je hebt ongeveer een uur nodig om de volledige stadswal te lopen en voortdurend kom je langs mooie plekjes met zicht op de stad, op de rivier, een sluis of de haven. Gorinchem telt meerdere schutsluizen: de Lingesluis bedoeld voor de pleziervaart die de verbinding vormt tussen de Merwede en de Lingehaven en de rivier de Linge zelf en de Grote Merwedesluis die vooral gebruikt wordt door de beroepsvaart die van de Merwede naar het Merwedekanaal voert. Om vanaf het gemeentehuis van Gorinchem bij de stadswal te komen gaan we de brug over het Kanaal van Steenenhoek over waar tal van woonarken liggen om de wandeling van bijna vijf kilometer te beginnen. En om weer bij terug te komen.

De Lingesluis aan de Merwede die toegang geeft tot de Lingehaven en de Linge.
De Dalempoort in de stadswal van Gorinchem
Stadswal Gorinchem deels door het groen.
Woonschepen aan de Linge bij Gorinchem
Korenmolen ‘De Hoop’ aan de Dalemse kant van Gorinchem

Schotbalkenloods

Schotbalkenloods bij de vestingmuur van Gorinchem.

Met de eikenhouten ‘schotbalken’ die in deze houten loods liggen opgeslagen konden de doorgangen van de vestingmuur worden afgesloten door de balken in sponningen in de poorten te stapelen. Lastig bij wie de vesting in wilde nemen, maar in de eerste plaats bedoeld als bescherming van de stad bij uitzonderlijk hoog water.

Kanaal Van Steenenhoek

Kanaal Van Steenenhoek dat overtollig water uit de Linge en het Merwedekanaal loost in de Merwede bij Hardinxveld-Giessendam

Vanaf de Linge en het Merwedekanaal bij Gorinchem ligt er het ‘Kanaal Van Steenenhoek’, dat doorloopt tot de waterkering van Hardinxveld-Giessendam, de Steenenhoeksche Kanaalsluis, waar gespuid kan worden in de rivier de Beneden Merwede, via het ‘Lingegemaal Mr.Dr.G. Kolff’. Het kanaal is begin 1800 aangelegd om het teveel aan water in de rivier de Linge te kunnen spuien, om daarmee te voorkomen dat de vestingstad Gorinchem wateroverlast zou ondervinden. Bij een te hoge waterstand in de Boven Merwede bij Gorinchem is spuien daar niet mogelijk, vandaar dat door middel van het Kanaal van Steenenhoek de mogelijkheid is gevonden om te spuien op het lager gelegen rivierdeel, de Beneden Merwede. Het Kanaaal van Steenenhoek wordt bevaren door roeiboten en motorboten vanwege de aanwezige bruggen die de doorvaarthoogte beperken, is bijna negen kilometer lang en kwam gereed rond 1819.

Een Zalmschouw afgemeerd aan een woonark in het Kanaal van Steenenhoek bij Gorinchem.

Oorspronkelijke stoomgemaal

Het oorspronkelijke stoomgemaal in het Kanaal Van Steenenhoek bij Hardinxveld-Giessendam.

Lingegemaal Mr.Dr. G. Kolff

Lingegemaal Mr.Dr. G. Kolff Aan het einde van het Kanaal Van Steenenhoek bij Hardinxveld-Giessendam.

Geef een reactie

Sluit Menu