Varianta E.G. van de Stadt

Varianta, de typenaam door Van de Stadt gegeven aan dit zeilbootontwerp, verwant aan ‘variatie’ en ‘varianten’. Een passende benaming, want de romp van de ‘oer-Varianta’, de K3, komt vrijwel overeen met een ander ontwerp van Van de Stadt, namelijk de romp van de Randmeer. Een lichte S-spant, een balastkiel met ingelaten midzwaard en een aangehangen roer met vrijwel een overeenkomend lijnenplan. Weliswaar is aan de Varianta een scheg voor het roer toegevoegd en steekt het kielgedeelte dieper, maar verder is de gelijkenis sterk. Verschillen zijn er in de dekinrichting en de aanwezigheid van de kajuitopbouw en de tuigage. Daar waar de Randmeer een 3/4 tuigage heeft daar is de Varianta opgetuigd, is het grootzeil kleiner en het voorzeil groter.

Onkenterbaar, onzinkbaar, trailerbaar

De Varianta is een handzaam jachtje waar de eigenschappen ‘onkenterbaar, onzinkbaar en trailerbaar’ aan worden toegeschreven. Natuurlijk kan ieder schip kapseizen en daar is de Varianta geen uitzondering op, maar gebruikt op vaarwater waar de Varianta voor ontworpen is en bij gewoon gebruik blijft het ten alle tijden overeind en richt het zichzelf ook op door de laag aangebrachte ballast in de kiel. Waterdicht afsluitbare bergruimten kunnen fungeren als luchtkasten en drijflichamen. De afmetingen en het gewicht van de Varianta zijn daarbij dusdanig dat deze over de weg en achter een geschikte auto vervoerd kan worden en eventueel te water gelaten kan worden, mits de trailerhelling diep genoeg doorloopt.

De Varianta, in drie variaties, ontwerp van E.G. van der Stadt

Varianten

De Varianta kon geleverd worden in de basisversie als ruime gezinsvoogd waarbij de opbouw in wezen in wezen uit een vaste buiskap bestaat. De opvolgende versie is die van een bij de ingang verhoogde en afneembare en herplaatsbare kajuitopbouw zonder schuifluik en kuipranden: de kajuitingang bestaat uit een tongvormig kajuitschot met ronde boven en onderzijde, de typeaanduiding van deze variant is de K3. De kuipvloer ligt bij deze Variant lager dan de waterlijn, deze is dus niet zelflozend. De daarop volgende de variatie is die van de K4 met een 10 centimeter langere vaste kajuit met kuipranden en met een schuifluik boven de kajuitingang. De zitruimte in de kuip is kleiner maar d ekajuitvloer ligt boven de waterlijn en is zelflozend. En de laatste meest moderne variatie betreft de Varianta waarvan de kuipranden zijn opgetrokken en daarmee een hoger vrijboord rond de kuip. Waarmee de Varianta op basis van dezelfde romp haar naam eer aan doet.

Varianta K3 (1966-1968)

Varianta K3 met afneembare kajuitopbouw getekend door Robert Das.

In de variant van typeaanduiding K3 is de Varianta voorzien van een afneembaar kajuitdeel zonder schuifluik. Kuipranden ontbreken bij dit type, de kuip is nog niet zelflozend.

Varianta K4 (1969-1972)

Varianta met kajuit, schuifluik en kuipranden getekend door Robert Das. Door de kuipranden te verhogen konden de kuipbanken hoger geconstrueerd worden waardoor ook de kuipvloer hoger en daarmee zelflozend kon worden gemaakt. In het voordek is er een ankerbak met luik, in het achterdek een ruimte met een afsluitbaar luik.

Dehler Varianta 650 (1972-1982)

De doorontwikkelde Dehler Varianta 650

In dit zijaanzicht van de Dehler Varianta 650 is zichtbaar dat de ‘zeeg’, de ingezakte deklijn van de eerdere modellen rechter is getrokken waardooor er een hogere romp ontstaat met hoger vrijboord en meer binnenruimte. Daarbij is ook de kuiprand hoger opgetrokken voor meer beschutting en is de kuip zelflozend.

Technische gegevens Dehler Varianta

Ontwerper: E.G. van der Stadt
Bouwer: Yachtbau Dehler (Duitsland)

Bouwperiode 1966-1968
Bouwnummer 1-275 (type K3)

Bouwperiode 1969-1972
Bouwnummer 276-1075 (type K4)

Bouwperiode 1972-1982
Bouwnummer 1976- hoger (type 650)

Totaal aantal gebouwde exemplaren rond de 4000

Lengte over alles: 6.40 m
Lengte waterlijn: 5.40 m
Breedte over alles: 2.10 m
Breedte waterlijn: 1,65 m
Vrijboord: 0,50-0,80 m
Diepgang zonder zwaard: 0,70 m
Diepgang met zwaard 1,30 m
Lengte van de mast 7,20 m
Zeiloppervlak grootzeil:10,5 m²
Zeiloppervlak genua: 11,55 m²
Zeiloppervlak fok: 6,28 m²
Waterverplaatsing Varianta 580 kg
Waterverplaatsing Varianta met kajuit 630 kg
Waterverplaatsing Varianta met kajuit K4 650 kg
Ballastgewicht: 280 kg

Varianten op de Randmeer klik hier

Randmeer Classic klik hier

Sluit Menu