De Haringvlietdam tussen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.

In het jaar 1956 begon de bouw van de Haringvlietdam welke in het jaar 1970 gereedkwam waarmee het Haringvliet, het zeegat tussen het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee en Voorne Putten. De Haringvlietdam maakt deel uit van de Deltawerken, bedoeld om de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en omgeving te beschermen tegen overstromingen, zoals zich hadden voorgedaan bij de Watersnoodramp van 1953, waarbij 1836 mensenlevens te betreuren vielen, evenals dat er in de omliggende landen België en Groot Brittanië doden vielen als gevolg van een zware Noordwester storm in combinatie met springvloed. In de nacht van zaterdag 31 februari op zondag 1 maart braken vele dijken in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta.

Samen met tientallen vergelijkbare kunstwerken moet de Haringvlietdam voorkomen dat een dergelijke natuurramp zich nog eens voor zal doen. Maar ondanks dat de zeewering voorzien is van te openen schuiven is het Haringvlietgebied wel veranderd, met name omdat het zoute water uit het Haringvliet verdween en het water zoet werd. Voordelig voor de land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening, maar nadelig voor vissoorten als de zalm, zeeforel, bot en spiering.

Om te komen tot herstel van en variatie in de natuur, zodat bijvoorbeeld zoutwatervissen die van nature paaien in zoetwatergebieden het Haringvliet kunnen bereiken, is er aanvankelijk gekozen voor het aanbrengen van tunnels in de schuiven bedoeld als doorlaat van vissen en uitwisseling van water. Maar om tot een nog beter resultaat te komen zal de Haringvlietdam vanaf het najaar van 2018 in principe op een kier worden gezet, overeenkomstig het zogenoemde ‘Kierbesluit’. Er zal daarmee als gevolg van eb en vloed en de afwatering van rivierwateren een voortdurende afwisseling van zijn zoet en zout water waarbij de grens wordt gelegd bij de monding van het Spui en het daartegenover liggende Middelharnis. Dit in het belang van de land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de regio. Mocht de veiligheid ertoe dwingen, bijvoorbeeld vanwege een hoge zeewaterstand op de Noordzee, dan zal de Haringvlietdam worden gesloten om te fungeren waartoe zij is aangelegd.

Aanlopen van het Zuidhollandse Oude Tonge. Hier vielen tijdens de Watersnoodramp van 1953 bijzonder veel,slachtoffers te betreuren, 305 inwoners.
Sluit Menu