Freiberger sextant

Alhoewel wij in principe kunnen volstaan met de beginselen van de kustnavigatie, waarbij er wel perioden kunnen zijn van afwezigheid van ‘landzicht’ of ‘bebakening’ en we gebruik maken van het Global Position System is het een uitdaging om de plaatsbepaling op basis van zon en sterren te begrijpen en eigen te maken. Een uitleg van de astronomische navigatie is hier te vinden.

De benaming ‘sextant’ komt vanwege de omvang van het frame van het instrument, namelijk een zesde deel van een gehele cirkel van 360 booggraden. Op de schaalverdeling van het instrumentframe treft men bij het sextant echter een boog van 120 graden, het dubbele aantal. Dit is mogelijk omdat er tegelijk een waarneming is door het vizier, en tegelijk in het vizier een waarneming via een beweegbare spiegel. De spiegelwerking verdubbeld de schaal, waardoor er over een boog van 60 graden 120 booggraden kunnen worden weergegeven.

Freiberger sextant
Freiberger sextant

Zie ook Astronomische navigatie

Zie ook Sextant gebruiken bij de kustnavigatie

Sluit Menu