Opname van de veerpont ‘Stad Schoonhoven’ varende tussen Schoonhoven en Groot Ammers in het avondlicht.

Met enige regelmaat maken we gebruik van de veerpont van Schoonhoven maar Groot Ammers. Schoonhoven staat bekend als de Zilverstad, voor de opleiding tot edelsmid kun je in deze plaats terecht. In Groot Ammers was decennia lang verffabriek Brink&Molyn gevestigd, achter de Lekdijk. Voor de veerpont liggen er strippenkaarten in de auto, want rijden over Utrecht of Rotterdam is wel een eind om. In de spits varen er twee ponten af en aan, en soms is het even wachten wanneer er scheepvaart is op de rivier. Maakt niet uit, met een paar minuten ben je over en sta je aan de andere zijde om de weg te vervolgen. Langs de verffabriek of door de Zilverstad. En daar hebben ze ook lekkere patat.

Technische gegevens ms Stad Schoonhoven

Lengte over alles 44 meter
Breedte over alles 14,55 meter
Lengte laadoppervlak 31.00 meter
Voortstuwing 4 X 300 pk Scania
Draagvermogen 178,848 ton
Maximum asdruk 25 ton

Uit het Binnenvaart Politie Reglement

Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen In dit reglement wordt verstaan onder:

3°. groot schip: schip niet zijnde een klein schip;
4°. klein schip: schip waarvan de lengte minder dan 20 m bedraagt …

Artikel 6.23. Vaarregels voor veerponten
1. Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.
2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van een groot schip.
3. Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont.

Een mooi ruim autodek op veerpont ‘Zilverstad’ van Groot Ammers naar Schoonhoven. Een binnenvaartschip vaart voorlangs waar de pont even voor wacht.
Sluit Menu