Wet van Archimedes

Wet van Archimedes

‘Een voorwerp, geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld,
ondervind een opwaartse kracht gelijk aan het gewicht
van de verplaatste vloeistof.’

Zo luidt de Wet van Archimedes, waarschijnlijk de eerste natuurkundige wet die mij ingeprent werd op de middelbare school. In formule luidde de wet zoals destijds geleerd Fo=Fn en Fo=V*s.m..

MPV30 Merwestroom op de helling bij Balk Shipyard in Urk

Deze formulering leert waarom voorwerpen drijven en waarom in een vloeistof zwevende voorwerpen lichter lijken. Met de formule kan uitgerekend worden hoe diep een voorwerp in een vloeistof zinkt, en omgekeerd kan het gewicht van een drijvend voorwerp worden bepaald. Reuze interessant allemaal, het vak natuurkunde. En zo leerden we dat een schip op zoetwater dieper ligt dan hetzelfde schip op zeewater. Vanwege de verschillen in de soortelijke massa. Zeewater weegt per eenheid meer dan zoetwater, zeg maar.

MPV 30 Merwestroom, één van de drie hybride betonningsvaartuigen van Rijkswaterstaat aan de kade bij scheepsbouwer Bijlsma te Wartena. Zie de zonnepanelen op het stuurhuisdak.

Maar hoe relatief eenvoudig ook, dit was aan de orde bij de nieuwbouw van de hybride betonningsvaartuigen Merwestroom, Scheldestroom en Waddenstroom met typeaanduiding MPV 30. Om aan de verwachtingen te voldoen werden er grotere, lees zwaardere kranen aan dek geplaatst. Waarmee de schepen dieper kwamen te liggen. De schepen konden met de zwaardere kranen wel de grotere boeien aan om deze te hijsen en te dragen, maar ondiepe wateren werden minder bevaarbaar vanwege de toegenomen diepgang.

Nu waren er nog wel een aantal andere technische factoren die de schepen zwaarder hadden gemaakt, en een bijkomstigheid van de grotere kranen was ook dat het uitzicht vanuit het stuurhuis minder dan volgens het oorspronkelijke ontwerp beloofde, maar de Wet van Archimedes bleek een punt: ‘hoe de diepgang te beperken op zoet – en zout water uitgaande van het netto en bruto scheepsgewicht?’

Betonningsvaartuig van het type MPV 30 ‘Scheldestroom’ in aanbouw aan de kade bij Bijlsma, Wartena.

Een uitdaging voor de scheepsbouwkundige ingenieurs. En voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu die de schepen hebben besteld. Wellicht ook voor leerlingen in maritieme opleidingen: hoeveel boeien van zoveel gewicht kunnen er aan dek worden geplaatst om bij een gegeven waterstand van A naar B een bepaalde route te varen. Hoe dan ook, bijzondere schepen zijn het wel.

Onderwaterschip met koelwaterinlaten van MPV-30 Merwestroom.
MPV-30 Merwestroom op de werf bij scheepsbouwer Balk, Urk.

zie verder Schepen verlengen?

Deze post heeft een reactie

  1. Knap van je,om te lezen.
    Ma

Geef een reactie

Sluit Menu