Schokkerhaven

Schokkerhaven vlak bij Schokland

Hier kijken we naar het Ramsdiep langs de dijk van de Noordoostpolder.

In de Noordoostpolder is het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland te vinden, een ‘Landmark’ dat opgenomen is in de Wereld Erfgoedlijst vanwege het cultuurhistorisch karakter. In het midden van het voormalige eiland zijn er de oude haven, een buurtschap, een lichtopstand en een kerkgebouw te vinden, eruitziende als een openluchtmuseum. Aan de zuidkant van het voormalige eiland liggen er de fundamenten van de Ensener kerk en een vuurplaat waar in vroeger tijden een lichtbaken kon worden aangelegd.

Jachthaven Schokkerhaven aan het Ketelmeer.
De Noordoostpolder gezien vanaf de dijk bij de Ramsgeul. ‘De voerman laat er de paarden draven’ klinkt in de ‘Zuiderzeeballade’. Er worden aardappelen, bieten, peen en uien verbouwd op de harde kleigrond van de zeebodem.

Het leven zal niet gemakkelijk zijn geweest op Schokland. De bevolking leefde van landbouw en van visserij, het scheepstype de ‘Schokker’ dankt haar naam aan Schokland. Maar de eilanders zullen bijgestaan zijn door en geconcurreerd hebben met vissers uit Urk, Vollenhoven en Kuinre om het hoofd boven water te houden. Ook letterlijk, want bij storm en ontij had Schokland het zwaar te verduren door water en wind. Zo werd de Ensener Kerk in 1817 afgebroken, en werd Ens rond 1855 ontruimd, dertig jaar nadat het eiland in 1825 zwaar had geleden onder afkalving van het land door een zware storm. Hoe dan ook, vandaag lagen wij in Schokkerhaven. Niet in de oorspronkelijke haven van Schokland, maar een nieuwe haven, buitendijks de Noordoostpolder aan het Ketelmeer. Op de foto hierboven is te zien hoe laag de polder ligt, op de oorspronkelijke zeebodem worden nu aardappelen, bieten, peen en uien verbouwd.

Vanaf de dijk langs de Ramsgeul kijken we hier naar de zuidkant van Schokland, bij de bomen achter de hoogspanningkabelmast. Dit gedeelte van het eiland is ‘Ens’ geweest, deze naam zal vast een afgeleide vorm zijn van het ‘Einde’.

Deze post heeft een reactie

  1. Leuk dat reisverslag.
    Zo kan ik jullie volgen waar je bent.
    groetjes,Ma
    p.s Knap van Niels,weer geslaagd.

Geef een reactie

Sluit Menu