De Maxima-Centrale bij Lelystad

De Maxima-centrale bij Lelystad. Één van de meerdere elektriciteitsopwekkers in ons land. Ons land wekt electriciteit op met kolencentrales, kernenergiecentrales, gasgestookte centrales, windmolens en zonnepanelen. De Maxima-centrale van twee maal 440 Megawatt draait op aardgas, volgens het principe STEG wat staat voor ‘Stoomturbine en Gasturbine’.

De STEG Energiecentrale aan het IJsselmeer bij Lelystad.

Stoom en Gas

Er wordt dus aardgas aangevoerd naar de Maxima-centrale, en dit aardgas wordt door verbranding omgezet in hitte en druk en in een mechanische roterende beweging in een gasturbine, een serie technisch hoogwaardige schoepenwielen vergelijkbaar met een vast gemonteerde straalmotor van een vliegtuig, maar dan niet met de bedoeling om een voortstuwende straaldruk te realiseren die de turbine verplaatst, maar het ontbrandende aardgas blaast tegen duizenden schoepen op een rotor waardoor de draaiende beweging van de turbinerotor wordt gerealiseerd. De roterende schoepenwielen van de gasturbine zijn gekoppeld aan een generator, zeg maar een soort van een gigantische fietsdynamo, welke elektrische stroom gaat leveren en af gaat geven aan het landelijke hoogspanningsnetwerk. Tot zover het ‘gasturbine-verhaal’.

Stoomketel en stoomturbine

Bij een vliegtuigmotor zouden de hete gassen nu hun werk hebben gedaan. Maar de hete gassen uit de gasturbine worden bij deze centrale in de volgende fase benut door deze hete verbrandingsgassen door een waterpijp stoomketel te voeren. Als het ware een hoogrendement stoomketel met veel verhit oppervlak en verhoudingsgewijs geringe water- en stoomhoeveelheden. Door de pijpenbundels van de stoomketel wordt water gevoerd dat door de langsstromende hete gassen wodt omgezet van water in stoom. Deze stoom kan niet vervliegen maar bevindt zich in een gesloten systeem, waardoor er stoomdruk ontstaat. De stoom onder druk wordt naar de stoomturbine gevoerd, ook deze is vergelijkbaar met de eerder beschreven gasturbine, maar hier is dus geen sprake van ‘vuur’ maar van ‘waterdamp’, stoom. En ook deze turbinerotor van de stoomturbine is verbonden aan een generator welke stroom opwekt welke wordt afgegeven aan het hoogspanningsnetwerk.

Principeschema van een STEG Elektriciteitscentrale, een combinatie van een gasturbine en een stoomturbine, waarbij de benodigde stoom voor de stoomturbine wordt opgewekt uit water door de hitte van de uitlaatgassen van de gasturbine.

Water en stoom

Om het rendement van een stoomturbineinstallatie te verbeteren laat men ook de afgewerkte stoom niet vervliegen, integendeel, er wordt gewerkt met een circulerend systeem. Met koelwater uit het IJsselmeer wordt de stoom na de stoomturbine gekoeld in de condensor tot water, welke als zodanig met een zo rendabel mogelijke temperatuur en druk weer toegevoerd wordt aan de waterpijpketel, welke verhit wordt door de afvoergassen van de gasturbine.

Vier generatoren

En zo staan er dus in de Maxima Centrale bij Lelystad vier generatoren welke gezamenlijk 880 Megawatt op weten te brengen om in huizen, fabrieken, de havens, de snelwegen, de landbouwsector, de luchthavens, auto’s, bruggen, sluizen en gemalen van elektrische energie te voorzien. En als we wat elektriciteit over hebben? Dan kunnen we leveren aan onze omliggende landen.

Sluit Menu