Vikingen op Wieringen

Kijken we hier naar een plaats met een bijzondere geschiedenis? Er wordt verteld van wel. En ook land en waterkaarten laten het weten. Nu ligt dit stukje wallekant aan de overzijde aan een plasje beschut water, een opening aan de oostzijde verbindt het water nog met het IJsselmeer. Maar langer geleden betrof dit het ‘Waddeneiland’ Wieringen, vermoedelijk tegelijk met het eiland Texel ontstaan tijden de Allerheiligenvloed van 1170. En zo lag Wieringen aan de ingang van de Zuiderzee, waar bij laag water droogvallende platen lagen en waar men vreesde voor het hoge water bij vloed en stormgetij, want dat zou de tol van landoogst en mensenlevens kunnen eisen, afgelegen als Wieringen lag van het vaste land.

Historisch stukje waterkant?

Ooit voeren de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie langs Wieringen, en Fluit- en Koggeschepen die de Hansesteden aandeden. Maar in de kern waren de Wieringers vooral landbouwers. De bewoners in de vroege de Middeleeuwen zouden afkomstig zijn van het Gelderse land. Maar omgeven door water werd er ook geleefd van de visserij. En zullen er timmerlieden en nettenboeters en smeders en bakkers hun brood hebben verdiend. En al zou je anders kunnen vermoeden, de eilandnaam Wieringen heeft weinig met ‘wier’ te maken, alhoewel de Wieringers wel zeewier gebruikten om dijken te versterken, maar dat is een ander verhaal. ‘Wieringen’ is verwant aan het Oudfriese woord ‘wir’ wat ‘hoogte’ betekent, waarmee het een droge plek was in een natte omgeving. En dan is er nog het raadsel van een zilverschat gevonden op Wieringen van Deense afkomst, gezien als een bewijs dat de Vikingen rond het jaar 850 huis hebben gehouden op Wieringen. Maar waarom ze dan toch hun zilveren munten hebben achtergelaten? Eens lag Wieringen in een uitgestrekt veengebied, met vanaf omstreeks zevenhonderd permanente bewoning, het worden tot een eiland bracht daarin geen verandering. Maar hoe dan ook, in het jaar 1924 kwam er een einde aan de status van het eiland zijn. Wieringen werd met dijken verbonden aan Noordhollands vasteland. En zo kwam het eiland Wieringen aan de rand van de Wieringermeerpolder te liggen samen met Hyppolitushoef en ontstond het Amstelmeer. Maar de Historische Vereniging van Wieringen vertelt dat er nog boeiende oude stukken dijk zijn te vinden op ‘het eiland’ waarmee de Wieringers de strijd aangingen tegen het zoute water dat de landbouw bedreigde. Een bijzonder stukje land waar je zomaar aan voorbij snelt over de Afsluitdijk. Het nodigt uit om er eens een wandeling te gaan maken. En de oude verhalen te beleven.

Hebben hier lang gelden vrachtvaarders van de Verenigde Oostindische Compagnie en eerder vikingschepen gelegen? Hoogstwaarschijnlijk wel het eiland Wieringen blijkt een plaats geweest zijn waar de Noormannen voet aan wal zetten en waar de schepen van de VOC wachtten op gunstige wind en tij en water en voedsel insloegen voor de verre en lange reis naar Batavia.
Sluit Menu